Over

Hanneke Mous

Wie of wat is MOUS?

MOUS is een kleinschalig bureau en coacht en begeleidt organisaties en mensen op het gebied van mens, werk en inkomen. als coach en als arbeidsdeskundige.
Op het gebied van arbeid, belasting en belastbaarheid, inkomen en sociale wetgeving.

Ervaring

Hanneke wil, voor de organisaties voor wie zij werkt en voor de mensen die zij begeleidt van toegevoegde waarde zijn. Organisaties midden in veranderingsprocessen of mensen, die hindernissen ervaren in hun werk en/of gezondheid en daar (anders) mee om zouden willen, kunnen of durven gaan.
Zij wil samenwerken vanuit vertrouwen en verbinding maken, integer en professioneel.

Zij is een ervaren en analytische sparringpartner voor directies en leidinggevenden.
Binnen haar vakgebied als Re-integratie coach en arbeidsdeskundige heeft bijzondere affiniteit met verzuim & re-integratie, (sociale) wetgeving, arbeid- en ambtenarenrecht.

Steeds vaker is Hanneke ook mentor/coach voor medewerkers en particulieren met langdurig verzuim en met name met mentale klachten zoals Burn-out en PTSS. Zij combineert tijdens de begeleiding haar vakinhoudelijke expertise, zingevingsvragen en de focusmethodiek. Ook zet zij regelmatig het ODC assessment in.
Hanneke zoekt de verbondenheid met de mensen die zij begeleidt en dat resulteert in een enthousiaste en heldere samenwerking.

MOUS haar manier van werken

Kenmerkend voor Hanneke haar manier van werken is de combinatie van enerzijds haar vakinhoudelijke kennis, haar analytisch vermogen en alertheid en anderzijds haar oog voor detail, tact en haar inlevingsvermogen. Zij probeert de ander zijn/haar eigen uitgangspunt te laten zijn.
Wellicht vloeit dit voort uit de opleidingen (Social Work en Personeel & Arbeid), die zij met veel plezier heeft gevolgd.
Sinds 2006 is zij gecertificeerd Focusbegeleider voor mensen met levensgerichte vragen.
In 2013 is Hanneke bij The Focusing Institute te New York internationaal gecertificeerd als 'trainer one to one'.
Hanneke is register arbeidsdeskundige en gecertificeerd professional voor de ODC methodiek.
De opgedane kennis, werkervaring en levenservaring integreert zij in de manier van werken: Zakelijk en betrokken, luisterend, samenvattend, vragen stellend, nadenkend, adviserend en coachend.

Neem de tijd om te weten
wat je kunt, wat je denkt,
wat je voelt, wat je wilt.
Sta stil om te voelen
wat je weet,
wat je wil zeggen,
wat je voelt.
Voel wat je wilt doen en
doe wat je kunt en echt wil.