Over

Hanneke Mous

Wie of wat is MOUS?

MOUS is een kleinschalig bureau en adviseert en begeleidt organisaties en mensen op het gebied van mens, werk en inkomen, als Arbeidsdeskundige, Re-integratiebegeleider, caoch of gesprekspartner.
Op het gebied van werk & privé balans, passende arbeid, zinvoller werken, belasting & belastbaarheid, inkomen en sociale wetgeving.

Ervaring

Hanneke wil voor de organisaties voor wie zij werkt en voor de mensen die zij begeleidt van toegevoegde waarde zijn. Een analytische sparringpartner voor directies en leidinggevenden met personele vraagstukken en mentor/begeleider/coach voor mensen met persoonlijke vragen over werk en gezondheid, innerlijke drijfveren en competenties, draagkracht, zinvol werken en loopbaanwensen.

Zij wil samenwerken vanuit vertrouwen en verbinding maken, integer en professioneel.

Zij combineert in de begeleiding het luisteren naar dat wat de ander bedoelt, haar vakinhoudelijke expertise en analytische coaching.

Binnen haar vakgebied heeft zij bijzondere affiniteit met het gedachtengoed van Gene Gendlin (Focusing), van Carl Gustav Jung (ODC-methodiek), van René Gude (de 4 Zetten van Zinvol) en met de Regel van Benedictus (Stabilitas, Obedientia en Conversio).

Hanneke zoekt de verbondenheid met de mensen die zij begeleidt en dat resulteert in een enthousiaste en heldere samenwerking.

MOUS haar manier van werken

Kenmerkend voor Hanneke haar manier van werken is de combinatie van enerzijds haar vakinhoudelijke kennis, haar analytisch vermogen en alertheid en anderzijds haar oog voor detail, tact en haar inlevingsvermogen. Zij probeert de ander zijn/haar eigen uitgangspunt te laten zijn.
Wellicht vloeit dit voort uit de opleidingen (Social Work en Personeel & Arbeid), die zij met veel plezier heeft gevolgd.
Sinds 2006 is zij Focusbegeleider voor mensen met levensgerichte vragen.
In 2013 is Hanneke bij The Focusing Institute te New York internationaal gecertificeerd als 'trainer one to one'.

Hanneke is Gecertificeerd Register arbeidsdeskundige, Gecertificeerd NOBCO coach en Gecertificeerd professional voor The focusing en de ODC methodiek.
Onlangs heeft zij de Leergang Spiritualiteit en Leiderschap afgerond.

De opgedane kennis, werkervaring en levenservaring integreert zij in de manier van werken: Zakelijk en betrokken, luisterend, inlevend, vragen stellend, samenvattend, nadenkend en adviserend.

"Neem de tijd om te weten
wat je kunt, wat je denkt,
wat je voelt, wat je wilt.
Sta stil om te voelen
wat je weet,
wat je wil zeggen,
wat je voelt.
Voel wat je wilt doen en
doe wat je kunt en echt wil."