Over

Hanneke Mous

Wie of wat is MOUS?

MOUS is een kleinschalig bureau en adviseert en begeleidt organisaties en mensen op het gebied van mens, werk en inkomen. Als coach, arbeidsdeskundige en HR-consultant.
Op het gebied van werk- en privé balans, passende arbeid, belasting en belastbaarheid, inkomen en sociale wetgeving.

Ervaring

Hanneke wil, voor de organisaties voor wie zij werkt en voor de mensen die zij begeleidt van toegevoegde waarde zijn. Organisaties midden in veranderingsprocessen of mensen, die hindernissen ervaren in hun werk en/of gezondheid en daar (anders) mee om zouden willen, kunnen of durven gaan.
Zij wil samenwerken vanuit vertrouwen en verbinding maken, integer en professioneel.
Als mentor/begeleider voor medewerkers en particulieren die dilemma's ervaren in hun werk, in draagkracht, in te grote arbeidsbelasting of met loopbaanwensen.
Als een analytische sparringpartner voor directies en leidinggevenden.

Zij combineert in de begeleiding haar vakinhoudelijke expertise, analytische coaching en focusingmethodiek. Ook zet zij regelmatig het ODC©assessment in.

Hanneke zoekt de verbondenheid met de mensen die zij begeleidt en dat resulteert in een enthousiaste en heldere samenwerking.

Binnen haar HR-vakgebied als Re-integratie begeleider en arbeidsdeskundige heeft zij bijzondere affiniteit met verzuim & re-integratie, (sociale) wetgeving, arbeid- en ambtenarenrecht.MOUS haar manier van werken

Kenmerkend voor Hanneke haar manier van werken is de combinatie van enerzijds haar vakinhoudelijke kennis, haar analytisch vermogen en alertheid en anderzijds haar oog voor detail, tact en haar inlevingsvermogen. Zij probeert de ander zijn/haar eigen uitgangspunt te laten zijn.
Wellicht vloeit dit voort uit de opleidingen (Social Work en Personeel & Arbeid), die zij met veel plezier heeft gevolgd.
Sinds 2006 is zij gecertificeerd Focusbegeleider voor mensen met levensgerichte vragen.
In 2013 is Hanneke bij The Focusing Institute te New York internationaal gecertificeerd als 'trainer one to one'.
Hanneke is register arbeidsdeskundige en gecertificeerd professional voor de ODC methodiek.
De opgedane kennis, werkervaring en levenservaring integreert zij in de manier van werken: Zakelijk en betrokken, luisterend, samenvattend, vragen stellend, nadenkend, adviserend en coachend.

Neem de tijd om te weten
wat je kunt, wat je denkt,
wat je voelt, wat je wilt.
Sta stil om te voelen
wat je weet,
wat je wil zeggen,
wat je voelt.
Voel wat je wilt doen en
doe wat je kunt en echt wil.