Voor particulieren

MOUS begeleidt en adviseert mensen met vragen op het gebied van
mens, werk en inkomen

MOUS adviseert en begeleidt

MOUS adviseert als re-integratie begeleider en register arbeidsdeskundige mensen, die vragen hebben, hindernissen ervaren in hun werk of kampen met werk- en gezondheidsverlies.
Van dilemma’s over je werk- & privé-balans je re-integratie en hoe kun je zinvol verder na werk- of gezondheidsverlies tot praktische vragen over inkomen en uitkering na ziekte.

MOUS is gecertificeerd focusbegeleider en met name bij dilemma's is het vaak passend om op een 'focusing' manier met elkaar in gesprek te zijn. Bij focusing nodigt de begeleider jou uit om met een naar binnengerichte aandacht stil te gaan staan bij jezelf en al hetgeen je bezighoudt.
Stil staan, even pauzeren bij jezelf, bij dát wat je bezig houdt en ervaart. Door de hectiek van de dag beseffen we vaak niet dat -als we er de tijd voor nemen- we meer over onszelf weten dan we denken.

Je kunt bij MOUS terecht voor:
• Re-integratie trajecten
• Zinvol verder trajecten
• Loopbaan trajecten
• Werkfit trajecten
• Naar werk trajecten

Arbeidsvoorwaarden
Vragen over:
Je arbeidscontract
Je salaris
Je pensioenkeuze
Sociale wetgeving

Je eigen ontwikkeling
Vragen over:
Je onbewuste drijfveren en competenties
Een talent assessment ODC
Wat wil je, wat kun je, wat weet je
Je volgende carrière stap
Werk, belastbaarheid en inkomen
Vragen over:
Werken en arbeidsongeschikt zijn
De balans tussen je belasting en belastbaarheid
Werk- en gezondheidsverlies
Hoe nu zinvol verder
De wet verbetering poortwachter

Voor wie

Iedereen met vragen in het het speelveld van mens - werk - inkomen, over je re-integratie, je werk-en privé-balans of keuzes maken in je loopbaan kan terecht bij MOUS

Ervaringen

MOUS helpt regelmatig mensen bij re-integratie, bij ziek zijn en (toch) werken of met vragen over hun loopbaan.
Stilstaan bij dàt wat er toe doet in je werk, passend bij je mogelijkheden en vervolgens stappen maken.
Je werk- en privébalans (her)vinden.

Ook begeleidt zij mensen in de situaties van arbeidsongeschiktheid & ontslag. Zij kunnen vragen hebben over de gevolgde procedure, arbeids- of ambtenarenrecht, het afspiegelingsbeginsel, ontslag met wederzijds goedvinden, via het UWV of kantonrechter.

WIA beoordeling
"Hanneke heeft mij goed geholpen met mijn aanvraag van WIA bij het UWV. Ze is betrokken, serieus, zakelijk en heeft oog en gevoel voor het menselijke aspect. Ze heeft verstand van zaken en ik ben tevreden met het resultaat.”
Jan
Werk- en privébalans
“Typerend voor Hanneke haar manier van werken vind ik de warme betrokkenheid en echtheid waarmee zij alles benadert. Door haar professionaliteit en enorme deskundigheid is zij in staat om iemand in zijn eigen kracht te brengen en tot ontwikkeling te laten komen. Dat is en was voor mij de grote winst.”
Caroline
Bezwaarprocedure UWV
"De samenwerking met Hanneke heb ik als zeer prettig ervaren. Ze is ondanks een grote persoonlijke betrokkenheid in staat op een objectieve manier naar de feiten te kijken en hiernaar te handelen.
Hanneke bleek vooral in de vaak gecompliceerde communicatie bijzonder vaardig in het uiteenleggen van de diverse standpunten, zonder dat dit tot enige vorm van escalatie leidt. Haar voorbereiding is altijd degelijk, maar precies op de persoon toegesneden, waardoor het resultaat van onderhandelingen altijd maatwerk genoemd kan worden.”
Bernadette
Dilemma minder gaan werken

"'In verband met de crisis ging het op financieel gebied niet goed met de organisatie waar ik werkte. Er moest bezuinigd worden. Door mijn werkgever werd mij gevraagd of ik een fors aantal uren in wilde leveren (contractvermindering) in verband met reorganisatie. Dat was twee jaar vóór mijn pensioen. Ik wist niet wat ik moest doen; kon de consequenties niet goed overzien.
Ik heb Hanneke gevraagd mij te adviseren. Dankzij haar heb ik bewust en onderbouwd de juiste keuze kunnen maken. Haar manier van werken vind ik zeer professioneel en to the point!"
Marijke
Arbeidsvoorwaarden onder druk

"Hanneke haar manier van dienstverlening is er een van luisteren en teruggeven wat haar van belang lijkt om verder op door te denken. Dat op een rustige evenwichtige en niet-oordelende en vragende manier. Vanuit emotionele chaos aan mijn kant ontstond een zienswijze hoe ik mijn probleem het best passend bij mij, kon benaderen. Hanneke ging mee tijdens de hoorzitting, waardoor ik niet alleen hoefde op te treden op een spannend moment, voor mij van groot belang. Haar aanwezigheid was genoeg."
Gusta