Voor particulieren

MOUS adviseert en begeleidt mensen met persoonlijke vragen op het gebied van
mens, werk en inkomen. Ook voor Werk fit- en Naar werk-trajecten vanuit het UWV.

MOUS adviseert en begeleidt

MOUS is gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige, gecertificeerd NOBCO coach, ODC-professional en focusbegeleider one to one. Met name bij het stilstaan bij dilemma's is het vaak passend om op een 'focusing' manier met elkaar in gesprek te zijn. Bij focusing nodigt de begeleider jou uit om met een naar binnengerichte aandacht stil te gaan staan bij jezelf en al hetgeen je bezighoudt.
Stil staan, even pauzeren bij jezelf, bij dát wat je bezig houdt en ervaart, bij dàt wat er echt toe doet in je werk en je leven, passend bij jouw mogelijkheden vervolg stappen zetten. Door de hectiek van de dag beseffen we vaak niet dat -als we er de tijd voor nemen- we meer over onszelf weten dan we denken.

MOUS adviseert en begeleidt als Register Arbeidsdeskundige, re-integratie begeleider en gesprekspartner mensen in hun werk, loopbaan of gezondheidsverlies.
Persoonlijke vragen over je werk & privé-balans, je re-integratie, je innerlijke drijfveren en je competenties, over hoe kun je zinvol verder na werk- of gezondheidsverlies of praktische vragen over inkomen en uitkering na ziekte (en ontslag wegens ziekte).

Voor mensen, met een toegekende WIA-uitkering van het UWV, is MOUS geaccrediteerd om mensen te begeleiden in een Werk fit- traject of een Naar werk-traject.Trajecten
• Re-integratie trajecten
• 'Zinvoller verder' trajecten
• Loopbaan trajecten
• Werkfit trajecten
• Naar werk trajecten
Belasting & Belastbaarheid
De balans tussen je belasting en belastbaarheid
Werk- en gezondheidsverlies
Werken met een veranderde gezondheid
Hoe nu zinvol verder
De wet verbetering poortwachter en de WIA
Je eigen ontwikkeling
Het Odin Development Compas
over onbewuste drijfveren en competenties
Een volgende zinvollere (?) stap in je loopbaan, beter passend bij jou en je situatie
Weet je wat je wilt en kunt?

Voor wie

Mensen met persoonlijke vragen over re-integratie, werk- en privé-balans, keuzes maken en zinvoller verder willen in je werk of loopbaan kunnen terecht bij MOUS